Alvaret blommar som aldrig förr

Vårens regn har gynnat en del växter, främst på den annars så torra alvarmarken.

Ölandssolvända massblomning-1

Massblomningen på Ölands Stora alvar av äkta ölandssolvända Helianthemum oelandicum var. oelandicum har varit magnifik i år. Hela alvarmarken exempelvis öster om Möckelmossen lyste gul.

Ölandsmåra-17

En annan endemisk växt är ölandsmåra Galium oelandicum som även den har blommat rikligt.

Kattfot-6

Vissa partier av alvaret har lyst i vita och rosa nyanser av kattfot Antennaria dioica.

Alvarkösa-15

Det ovanliga gräset alvarkösa Apera interrupta har slagit till som aldrig förr. Det växer på tunn alvarmo som ligger över kalkstenshällen eller direkt på mosskuddar.

Månlåsbräken-1

Månlåsbräken Botrychium lunaria har hittats på de torrängsryggar, troligen gamla strandvallar, som förekommer med jämna mellanrum på alvaret.

Dvärgkämpar-34

Även dvärgkämpar Plantago tenuiflora har kunnat “blomma upp” om man nu kan säga så om en så liten växt. Den föredrar vätar dvs. tillfälliga vattensamlingar som bildas i svackor i kalkstenen. Där slipper den konkurrens av andra arter.