Besök på Oskarshamns herbarium

Lördagen 23/2 gjordes ett besök i herbariet i Oskarshamn där vi granskade belägg från Öland samt transporterade diverse pressade växter från inventeringen. Vi fann ett vackert påskrivet näckrosblad där någon okänd diktat följande rader. Tänk vad de kunde innan det fanns twitter och facebook!Nymphaea alba-4Beläggsgrasnkning i Oskarshamn-10

Hur herrligt njuta av naturen

Då ut i skog och mark det bär

Men den studera här i buren

Då den i papper torkad är

Däröver knotar jag och svär

Den 29 nov 1879 K-n

Svaret var:

Att skriva så om Guds natur

och kalla rummet mitt för bur

Den junkern likväl har tur

Som ej blev utkörd eller hur?

Lund 29 nov 1879 ??