Blå och vårliga stjärnor

Öland i mars och april månad bjuder på en hel palett med olika blåa färger. Vår ö är tydligen väl lämpad för tidigblommande lökväxter som villigt sprider sig ut i landskapet. Ännu har inte invasiva tendenser som trycker undan den ursprungliga floran konstaterats. Tvärtom verkar en del konkurrenssvaga arter exempelvis klibbveronika Veronica triphyllos slå till i deras fotspår. Byarna Vickleby och Karlevi på västra sidan och Runsten på östra sidan är värda besök. Håll till godo.

Vårstjärna-3

Vårstjärna-2

Vårstjärna Scilla forbesii i Vickleby vid en gammal stenkällare. Många bilister stannar till för ett närmare studium.

Liten vårstjärna-17

Liten vårstjärna-19

Liten vårstjärna-4

Liten vårstjärna Scilla sardensis vid Vickleby kyrka. Ibland kan blomfärgen vara en annan. Honungsbina är inte svårbjudna.

2015-03-19-20.16.47 ZS retouched

Hybridvårstjärna Scilla x allenii är hybriden mellan tidig blåstjärna Scilla bifolia och i detta fall liten vårstjärna Scilla sardensis. Växer bl.a. sydväst om Runstens kyrka.