Blålila stjärnor lyser upp sensommaren

Sumpgentiana blommar som aldrig förr, minst 10000 exemplar vid Ismantorps borg. Dessutom loppstarr som ännu inte tappat sina fruktgömmen.