Bland låsbräknar och fatsvamp

18 augusti floraväktade vi höstlåsbräken på norra Öland (NO Ölandsgården, Böda sn). Vi fann 2 ynka exemplar som var hårt trängda av strandråg och tallar. Gjorde en del röjningsjobb. Verkar som badgästerna är alltför väluppfostrade och håller sig till de trätallar som lagts över dynerna, detta medför att de gamla stigarna (där höstlåsbräken står) växer igen.

19 augusti inventerade vi Görans dämme, Hulterstad sn. Hela dämmet var fullt med hästsvans. På stranden växte en skum trampört som vi ska skicka till Thomas Karlsson på Riksmuseet för kontroll. Honungsblomster, grönkulla, majviva, smalruta, sanddådra och fatsvamp var något av allt som vi fann, sammanlagt var det nästan 150 taxa.