Bondägg med militanta kossor

Vid N. Möckleby kyrka kan man njuta av denna bondekonst. Visst är det märkligt att mjölken är billigare än vatten på flaska. I Mittlandsskogen finns det glest med svamp men Tommy Knutsson har funnit några nya lokaler för djävulssopp. Slöjröksvamp har precis trängt upp ur marken (se bild). Ost Folkeslunda hittade Ulla-Britt igår 5/10 en ny lokal för näbbtrampört. 1,3 km norr Björnhovda på en vall blommar fortfarande lyktfibbla (2:a fyndet på Öland, funnen av Mikael Hagström).