Dansk stensöta

Även danskar trivs på vår härliga ö. Dansk stensöta Polypodium interjectum är funnen på två lokaler på Öland: karstsprickor i Resmokorridoren och ek/hasselskog i Vickleby ädellövskog NR. Tyvärr måste man undersöka mogna sporgömmen i mikroskop och titta på de s.k.  sporangierna där sporerna ligger. Dessa har tunnväggiga basalceller (2-4 hos dansk stensöta, 0-1 hos “vanlig” stensöta P. vulgare) och tjockväggiga annulusceller (6-9 hos dansk och 10-16 hos “vanlig”). Dessutom förekommer hybrider mellan arterna som är intermediära vad gäller antalet celler och med dåligt utvecklade sporer. Se dagsfärsk bild på sporangier av dansk stensöta från Vickleby ädellövskog.