En höstvandring på alvaret

Gladvattnet-1

Gladvattnet sett från norra sidan.

Kameler i Alböke-15

Också de mest taggiga buskarna står på kamelernas meny.

Kameler i Alböke-24

Vad är Saharas sanddyner mot ett öländskt stenbrott?

Murruta i karst-1

Murruta i höstskrud.

På Alböke alvar betar Erlingssons kameler med god aptit på allt som kommer i deras väg, även de taggigaste rosbuskar. Det närbelägna stenbrottet fick också besök av de tvåpuckliga djuren. Vid Gladvattnet (Ölands enda torvmosse) väst Karums alvar var det rofyllt men tyvärr gott om döda askar och lundalmar. Ute på Stora alvaret blommade fortfarande bl.a. sumpgentiana, såpört, mursenap, ljus solvända, backtimjan, liten blåklocka, gullborste och rödmire. I karstsprickorna gömde sig diverse ormbunkar (se bild på murruta som börjat skifta färg). Det var torrt, lättgånget och mycket tyst nu när sånglärkorna dragit bort. Vinden var svag så inte ett ljud hördes över den väldiga kalkstensplattan. Solen värmde men skuggorna börjar bli långa även mitt på dagen.

Vinnare och förlorare-1