En majvandring runt Karum

Att vandra genom fantastiska lundmiljöer och känna den söta doften från alla blommande sippor gör att livet återvänder efter den långa vintern. Inte visste jag att blåsippor kunde finnas i så många färger och former. Hålnunneört i sina två färgformer gjorde vandringen lätt. Vårärt hade precis slagit ut medan mörk lungört blommat ett tag. Desmeknopp blommade uppe på de mossklädda murarna till en järnåldersby som numera ligger inbäddad i Mittlandsskogen. Vätteros stack upp fjällig och rosa ur lövförnan, alltid nära en hasselbuske. Tuvor av vispstarr kantade traktorvägen som går norrut från Karums by. Har du möjlighet så åk till Karum och gå den s.k. Karumsleden, du blir rikt belönad. Maj 2013-1 Maj 2013-2 Maj 2013-3 Maj 2013-5 Maj 2013-6 Maj 2013