Exkursion till Gösslunda 7 juli

På sommarens hittills varmaste dag besökte vi en del lokaler för mer ovanliga ormbunkar belägna vid Gösslunda. Vi fann gaffelbräken, kalkbräken och grönbräken.

Vid Sandvik på nordvästra Öland blommar lammöron och blåeld som aldrig förr, åk dit och njut! Cykla gärna kustvägen söderut förbi Knisa mosse. Ni kan då passa på att besöka kransborre och martorn i hamnen och hälsa på hos bitterfibblan vid stenindustrin norr Sandvik.

Vägverket har hörsammat våra uppmaningar och i år har man inte slagit vägkanterna söder Gårdby ner till avtaget till Norra Sandby. Backsilja kan nu blomma och sprida sina frön.

Vägkant Gårdby-N Sandby-1 Exkursion Gösslunda-3 Blåeld-14-Redigera Martorn-1