Frostiga nätter

Flera minusgrader på natten men löven hänger envist kvar på träden. I Ottenby lund gott om dovhjort som inte brydde sig om de tvåbenta besökarna. Schäferiängarna liknade en afrikansk savann men med svarta kor i stället för afrikanska bufflar. Blommar fortfarande gör grådraba, ljus solvända, fältvädd, höstfibbla, backtimjan och liten blåklocka.