Hösten är på G

Varför deppa när höstdagarna är ljumma, vinden svag och tranflockarnas trumpetande fyller den blåa himlen. Följ med på en vandring längs Ölands långa kust, sök dig till Mittlandet där märkliga svampar dyker upp eller vandra över alvarmarker som fortfarande bjuder på blommande rariteter.

saltort-39

Blommande saltört Suaeda maritima i skonor på havsstranden SO Arbelunda, Löt socken.

 

2016-09-10-22-03-53-zs-retouched

Baltisk strandmalört Artemisia maritima subsp. humifusa bildar aromatiska mattor vars doft följer vandraren. Välbetad strandäng SO Arbelunda, Löt socken.

 

saltort-5

Saltört Suaeda maritima och glasört Salicornia europaea formar röda mattor i skonorna på strandängarna SO Arbelunda, Löt socken.

 

djavulssopp-stackad-1

Svampar börjar dyka upp trots torkan. Djävulssopp Rubroboletus satanas i ett betat hässle med skogsek, Långlöt socken.

 

slojroksvamp-stackad-1-redigera

Slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme är en riktig juvel i det öländska Mittlandet. Mossberga-Vipetorp NR, Högsrum socken.

 

sumpgentiana-stackad-6-redigera

I fuktängar på alvaret blommar sumpgentiana Gentianella uliginosa Kalkstad söderut, Torslunda socken.

 

stenmalort-stackad-2-2

Stenmalört Artemisia rupestris blommar på sensommaren-hösten och växer på tunna alvarjordar. Kalkstad söderut, Torslunda socken.