Humlan som smet in bakvägen

Vi lyckades ta en humla på bar gärning när den försökte bryta sig in bakvägen i en ungersk vicker Vicia pannonica subsp. pannonica. Växten finns rikligt i åkrarna väster om Guldfågelns industrier, Mörbylånga.
Ungersk vicker-11

På inventeringslägret på norra Öland blommade det rikligt med diverse orkidéer såsom brudsporre Gymnadenia conopsea, skogsnycklar Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, nästrot Neottia nidus-avis och flugblomster Ophrys insectifera.
Brudsporre-2
Skogsnycklar-7
Nästrot-3
Flugblomster-10

Alvarmarken på norra delen av vår ö lyser av blommande alvargräslök Allium schoenoprasum var. alvarense Slåtterfibbla Hypochaeris maculata kan bli rejält kortvuxen i “skarpa lägen”.
Alvargräslök-3
Slåtterfibbla-3

I södra änden av Möckelmossen är det gott om gräsull Eriophorum latifolium som svävar som vita skyar över kalkfuktängen där även kärrspira Pedicularis palustris och vaxnycklar Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca hör hemma.
Gräsull-6
Kärrspira-3
Vaxnycklar-1