I spåren efter torrsommaren 2018


Skatnäva Erodium cicutarium har fyllt många torrängar denna försommar med rosa mattor som väckt förundran. Denna fårbetade torräng öster Bödabaden har fått mången turist att tvärbromsa.
Bild tagen åt nordost där man ser den långa Bödabukten. Skatnävans frön behöver värme och/eller friktion för att bryta igenom fröskalet och få dem att gro.
Vid Slottsalvaret och parkeringen till Kaffetorpet färgade knölgröe Poa bulbosa alvarmarken i rödbrunt. De flesta vinnarna 2019 är ettåriga växter där bortdöende, främst fleråriga gräs banat väg för denna masseffekt.
Den ovanliga växten sandlusern Medicago minima kan man få leta förgäves efter flera år men 2019 slog den till och bildade på Slottsalvaret stora mattor med sin typiska spiralvridna och kroktaggiga baljor.
Massblomning av asp Populus tremula har inte kunnat undgå någon och resultatet blev mängder med aspludd som i mitten av maj täckte mindre vägar och letade sig in i hus och hem. Aspfrön är små och för att gro behöver de bar mark. Nästa års blomning triggas därför av en varm sommar vilken ofta leder till skogsbränder – en bra grogrund för små aspfrön.
De flesta vägar på Öland var under maj månad kantade med plantor av raps
Brassica napus subsp. napus. Ovanligt torra var fröna när de skördades och därför flög de lätt av traktorlassen under hösten och gav upphov till detta fenomen, Lerkaka kvarnrad.
Sommargyllen Barbarea vulgaris massblommade på lite friskare mark, sjömark på vägen ner till Sandbyborg.
Även oxlar Sorbus intermedia blommade hysteriskt som här vid Stenåsa kyrka.