Innevånare i öländska lundar, sandhedar och fuktängar

I de öländska lundarna går nu blomväxterna in i finalen. Buskstjärnblomma, tandrot, vårärt och mörk lungört när sitt maximum innan lövverket sluter sig. 

Buskstjärnblomma Stellaria holostea

Buskstjärnblomma Stellaria holostea

Tandrot Cardamine bulbifera

Tandrot Cardamine bulbifera

Vårärt Lathyrus vernus

Vårärt Lathyrus vernus

Mörek lungört Pulmonaria obscura

Mörek lungört Pulmonaria obscura

På sandhedar kan man med lite tur finna månlåsbräken och sandtimotej, båda rödlistade.

Månlåsbräken Botrychium lunaria

Månlåsbräken Botrychium lunaria

Sandtimotej Phleum arenarium

Sandtimotej Phleum arenarium

Vattenklöver är en växt som gillar att ha det vått om fötterna. Strandviol är ovanlig och minskande varför den hamnat på rödlistan. Växer i fuktängar och liknande miljöer.

Vattenklöver Menyanthes trifoliata

Vattenklöver Menyanthes trifoliata

Strandviol Viola stagnina

Strandviol Viola stagnina