Inventering i maskrostid

Vid inventeringen idag 12 maj SV Djupvik återfanns kantig fetknopp (alvarmark vid Korntorp 1932) och hålnunneört (Grönslunda söderut hasseläng 1972). Dessutom östkustarv överallt, sandviol, desmeknopp och ängsskära. I en åkerkant växte glans- och åkerveronika. Maskrosorna har kommit igång, ävenExkursion Grönsvik-3 Svavelsippa-26 Svavelsippa-38 Svavelsippa-40 strandmaskrosorna var i blom (Taraxacum intercedens=sumpmaskros och T. suecicum=strandmaskros). Nu blir det till att ställa klockan för att hinna byta på maskrosorna. Dagsfärsk bild på svavelsippa från Törnbottens stugby.