Inventeringen

Återinventering av Ölands kärlväxtflora

På denna sida får du fortlöpande information om inventeringen av Ölands kärlväxtflora. Under 2007 tjuvstartade vi inventeringen på prov och från och med 2008 kör vi hårt. Tanken är att inventeringen ska omfatta hela Öland och vara avslutad 2017. Inventeringen utgår från Ekonomiska kartans bladindelning och ön har delats in i 86 atlasrutor på 5 x 5 km som utgår från den gamla ekonomiska kartans rutsystem. Som inventerare ansvarar man för en eller flera rutor. Alla som besöker Öland är dock välkomna att rapportera sina växtfynd på Artportalen — du behöver alltså inte vara ansvarig för en ruta får att kunna hjälpa till! Läs mer utförligt om hur inventeringen går till här.

 

All rapportering av fynd sker direkt på Artportalen och där kan du också fortlöpande följa vårt arbete.

Många dokument som finns på denna sida är i pdf-format. För att kunna läsa dem behöver du ha Adobe Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner här.

Nyhetsbrev (samtliga i pdf-format):

Nummer 1, mars 2008. Om bl.a. snödroppar, vårstjärnor, krokus och gemsrötter.
Nummer 2, mars 2008. Om bl a murgrönsveronikor och nävor.
Nummer 3, april 2008. Om bl a ängsvårlök, pommersk vårlök, pärlhyacinter och narcisser.
Nummer 4, maj 2008. Om släktet Cerastium
Nummer 5, maj 2008. Bl. a. om släktena Prunus och Malus.
Nummer 6, maj 2008. Bl. a. om släktet Viola och sandbrodd.
Nummer 7, juni 2008. Bl a om släktena PapaverAlchemilla och Poaceae.
Nummer 8, juni 2008. Bl a om släktena StellariaPotentilla och Pilosella.
Nummer 9, juni 2008. Om släktet Rosa.
Nummer 10, juni 2008. Om släktet Rubus och gräddmåra.
Nummer 11, juli 2008. Om släktet Epilobium.
Nummer 12, juli 2008. Vattenväxter på Öland, del 1 (Potamogeton m fl).
Nummer 13, augusti 2008. Bl a om skräppor( Rumex), mållor (Chenopodium, Atriplex).
Nummer 14, april 2009. Om ormbunkar.
Nummer 15, juni 2009. Bl.a. om ärtväxter (Fabaceae).
Nummer 16, juli 2009. Om nattljus (Oenothera).
Nummer 17, augusti 2009. Om flockblommiga växter (Apiaceae).

 

Kartor
Om du glömt GPS:en hemma, eller inte äger någon GPS  kan nedanstående länkar vara användbara. Både från Eniro och från Länskartor kan du hämta koordinater som sedan går att mata in i Artportalen.

Eniro Här finns bl a flygbilder, vilket underlättar navigeringen. Använd “GPS-koordinater” i menyn till vänster för att hämta koordinater. OBS! Flytta själva kartan för att GPS-punkten ska hamna rätt.

Länskartor Länsstyrelsernas kartservice med bl a topografiska och ekonomiska kartor (de senare med flygbilder i botten). Välj län (Kalmar) och sedan kommun (Mörbylånga eller Borgholm) för att öppna tittskåp. Använd knapparna i verktygsraden ovanför kartan för att hämta eller söka på koordinater.

 

Viktiga dokument:

Artbestämning
Bestämningslitteratur som vi använder till de svårare släktena (Excel).
Gagea (vårlökar) på Öland, av Ulla-Britt och Thomas (pdf)
Identifiering av hybrider mellan praktbrunört och brunört  (Word)
Luzula divulgata  (pdf, ur Daphne)
Potentilla sterneri (pdf, ur Ann. Bot. Fenn.)
Revigt saltgräs (pdf, Åke Widgren)
Roskurs i SkåneUlla-Britts och Thomas´anteckningar. (Word)
Rubuskaraktärer (pdf, av Ulla-Britt och Thomas)
Sandmaskrosor på Öland (stor pdf (6 MB), av Göran Wendt)

Belägg
Etiketter för belägg (pdf)
Hur man tar Rubusbelägg (pdf)

Checklistor och fältlistor
Checklistan  Växtförteckning och manual för Ölands kärlväxtinventering (pdf-fil)
Förenklad checklista (Excel)
Variant på checklista (pdf)
Krysslista, svenska namn i systematisk ordning, av Göran Wendt (pdf)
Krysslista, svenska namn i bokstavsordning, framsida (Excel)
Krysslista, svenska namn i bokstavsordning, baksida (Excel)
Krysslista, latinska namn (Excel). OBS! Två blad (framsida resp. baksida)

Instruktioner
Instruktioner till Artportalen för växter och svampar (pdf, från Artportalen 2015)

Övrigt
Parkeringslapp att lägga i bilen (Word)