Inventeringsläger på norra Öland helgen 8-10 juni 2012

Vi hade tre fullspäckade dagar på norra Öland. Bland fynden kan nämnas klådris, 20 risiga buskar fanns kvar i ett gammalt grustag söder Tokenäs udde. På klapperstensstranden lite längre åt söder blommade blekgul nunneört och strandkvanne. I en sumpskog ost Hagudden fann vi skogsbräsma, rankstarr och kärrfibbla. Väst Nabbelund blommade spindelblomster, korallrot och ögonpyrola. Vid Skogsgärdet (Horns kungsgård) växte det gott om hartmansstarr och korskovall. På Långalvaret och i dess omgivningar fann vi tagelstarr, kärrbräken och kantig fetknopp. Söder Byxelkrok hade martornsplantorna spolats ut i havet, endast två fanns kvar. Däremot växte det massvis med sandtimotej.