Jakten på ogräsrika åkrar

Idag 21 juni gjorde vi en tur till socknarna Föra/Alböke/Löt. Vanligtvis finns där många åkrar med rödlistade åkerogräs såsom sommarklynne, åkerranunkel, riddarsporre och åkerkulla. Sällsynt är även renkavle och renlosta påträffad. Tyvärr verkar vallodling och fodermajs tagit över allt mer och giftsprutorna når allt längre ut i åkerkanterna. Men kornvallmo verkar vara svår att rå på (se bild) och någon enstaka åker lyste blå av blåklint. En skön Midsommar önskas alla öländska botanister.