Jordstjärnetid

Jordstjärnor är ett fascinerande släkte inom mykologin. Öland är ett hot-spot och hyser de flesta kända svenska arter men ännu saknar vi fältjordstjärna och sålljordstjärna. I ädellövskogen norr Karum växte kragjordstjärna (se bild med två jordstjärnor), hårig jordstjärna och fransig jordstjärna. Egentligen sökte vi hög jordstjärna som är funnen på lokalen men den gäckar oss ännu. Som tur är fick vi se arten vid Falsterbo kyrka för två helger sedan (se bild med en jordstjärna) när vi gästade Falsterbo bird show. Kragjordstjärna-1 Hög jordstjärna-22