Några tips i semestertider

Helgen 22-24 juli genomfördes en Bioblitz vid Horns kungsgård (VNV om Löttorp). Det gäller att under en avgränsad tid, ofta ett dygn, hitta och rapportera så många levande organismer som möjligt. Drygt 430 taxa av kärlväxter hittades vilket får anses vara godkänt.
Ljungsnärja stackad-1

I slåtterängen Skogsgärdet vid Horns kungsgård hittades rikligt med ljungsnärja Cuscuta epithymum. Doften hos växten är tung och sötaktig. Här klänger snärjan på vitmåra Galium boreale.


Hedblomster stackad-4

En trevlig lokal är det ganska nybildade reservatet vid Åby sandbackar, Sandby socken. Blomningen är rik med bl.a. hedblomster Helichrysum arenarium, ett litet bestånd hittar du i den västra av betesfållorna.

 

Cikoria Gårdbyvägen-23

De öländska vägkanterna som inte slagits av har en överdådig blomning. Här en bild från vägen mellan Tveta fritidsområde och Gårdby. Cikoria Cichorium intybus har endast utslagna blommor under förmiddagen, vid lunchtid är de flesta hopslagna. Väddklint Centaurea scabiosa blommar hela dagen. Torkan och värmen den senaste veckan börjar ta ut sin rätt och blomningen har passerat sitt maximum.

 

Mellanlusern-5

Vid Bläsinge hamn, N. Möckleby sn, växte detta exemplar av mellanlusern Medicago sativa subsp. x varia med blomfärger i de mest skilda nyanser.

 

Strandgråbo-6

Om du tröttnar på sol och bad kan du gå norrut längs stranden från Ekerumsbadet, Högsrum sn. Betesdjuren gör att strandängarna är artrika med bl.a. dvärgarun Centaurium pulchellum, segstarr Carex extensa, ljungsnärja, ormtunga Ophioglossum vulgatum mm mm. På bilden syns strandgråbo Artemisia vulgaris var. coarctata, en mer silvrig och aromatisk variant av gråbo.