Några vinnare 2019

Rödplister Lamium purpureum blommar som aldrig förr efter förra sommarens värme. Växten är vinterannuell dvs. gror på hösten, övervintrar som en lite planta och blommar kommande vår. Den fröreserv som finns i marken aktiveras av sommarvärmen. Om hösten är gynnsam kan fröna gro, övervintra som små plantor och blomma kommande vår. Stubbåker öster om Över Vannborga.
Ullranunkel Ranunuculus illyricus finns i norra Europa bara på Öland. Denna stäppväxt förefaller också ha gynnats av förra årets torka och nu skjuter miljoner silvriga, grågröna blad upp. Återstår att se om det blir någon blomning, det brukar vara klent. Utbredningen av ullranunkel tar slut i princip norr om Borgholm. Denna bild tagen på gravfältet vid östra Landborgen strax söder om Gårdby.
Även nagelört Draba verna och andra korsblommiga växter har ett bra år, marken är vit som av nyfallen snö. Fotot taget strax väster om Skarpa Alby på gränsen till Stora alvaret. Enstaka ullranunkel ses på fotot.
Klittviol Viola tricolor subsp. curtisii  blommar också bra. Trivs på de öppna luckor med sand som skapats på Gårdby sandhed.

Åkerviol Viola arvensis växer överallt i åkerkanter och betesmarker med öppna partier.
Liksom andra ett-åriga veronikor har alvarveronika Veronica praecox ett bra år.