Narcisser i massor

Liten påsklilja Narcissus pseudonarcissus var. pseudonarcissus
Stjärnnarciss Narcissus x incomparabilis
Fylld påsklilja Narcissus pseudonarcissus var. plenus
Stor påsklilja Narcissus pseudonarcissus subsp. major
Också en stjärnnarciss Narcissus x incomparabilis
Ännu en stjärnnarciss Narcissus x incomparabilis