Nu blommar många små växter som alla är vita

Flera ettåriga växter blommar tidigt på säsongen. Många av dem växer på torra ställen exempelvis sandiga marker, alvarmarken vittringsgrus eller kalkstenshällens mosskuddar. Då gäller det att snabbt blomma och sätta frukt innan torkan sätter in på al(l)var. Flera av dem övervintrar som små bladrosetter för att vara beredda att snabbt kunna blomma när vårvärmen kommer. Här följer ett axplock av dem som du kan se nu på Öland.

 

2015-04-08-21.37.38 ZS retouched-Redigera

Nagelört Draba verna är en av de tidigaste. Vanlig på alla typer av öppna, sandiga eller grusiga marker. När den går i frukt förstår man det svenska namnet, mellanväggen i fruktskidan kan med lite fantasi liknas vid en nagel.

 

2015-04-03-19.24.52 ZS PMax

Stenkrassing Hornungia petraea är också snabb att komma i blom och sätta frö. Växer på mer kalkpåverkad mark och är vanlig på Öland och Gotland men ganska sällsynt för övrigt i vårt land. Smaken på bladen är starkt pepprig som hos smörgåskrasse.

 

Vårarv-1

Vårarv Cerastium semidecandrum är mycket vanlig på allehanda öppen, sandig mark. När de går i frukt sträcker sig plantan rejält och man ser då stödbladen tydligt som hos vårarv är brett hinnkantade, något som skiljer den från andra Cerastium-arter. Kronbladen är grunt inskurna och plantan ofta så gulgrön i färgen som fotot visar.

 

Alvararv-1

Alvararv Cerastium pumilum är en betydligt mer ovanlig släkting. Plantan är brunröd till färgen, kronbladen betydligt längre och bredare än hos vårarv. På Öland och Gotland växer alvararv på kalkrik, öppen mark och delar ofta växtplats med stenkrassing.

 

Fågelarv-1

Fågelarv Holosteum umbellatum är rödlistad i kategorin sårbar (VU). Den växer på öppen, sandig mark som gärna får vara kalkrik. Man finner den i gamla sandtag, på sandstränder och i liknande miljöer. På alvarmark växer den på mosskuddar direkt på kalkstenshällen eller i tunt vittringsgrus. Ofta delar den växtplats med vit fetknopp Sedum album som du ser som små röda “kulor” på fotot.

 

2015-04-08-19.29.56 ZS retouched

Grusbräcka Saxifraga tridactylites är en småväxt släkting till den mer välkända mandelblomman Saxifraga granulata. Den växer på öppen, sandig mark som gärna får vara kalkrik. Även ute på alvarmarken kan man finna grusbräcka växande på mosskuddar och i vittringsgrus.

 

2015-04-08-21.09.07 ZS retouched

Grusviva Androsace septentrionalis ,här i knopp, finner du också på öppen, kalkrik sandmark. Sällsynt kan den vara stjälklös då blommorna kommer fram direkt i bladrosetten, en egenskap som den delar med sin släkting majviva Primula farinosa.