Ökentorka på Öland

Strålande solsken och inget regn har drivit på växtligheten och allt går med rekordfart. Knappt av vi avverkar vårväxterna så blommar redan blåeld, prästkrage och pukvete. Vilka arter ska nu förgylla vår högsommar? Här följer några växter som du kan se just nu på Öland. 

Saltarv Honckenya peploides växer på sandstränder. Känner du honungsdoften?

Sandglim Silene conica växer sällsynt i sandiga åkrar och täkter.

Alvarglim Silene uniflora subsp. petraea som i världen bara finns på Öland och Gotland, här i grusalvar på Stora alvaret.

Ölands egen solvända Helianthemum oelandicum var. oelandicum, här en form med svavelgula blommor. Vet du att blommorna främst är vindpollinerade?

Svävande äkta ölandssolvända

Bäckveronika Veronica beccabunga med sin intensivt blåa blommor, här vi ett vattenhål för djuren.

Dikesveronika Veronica catenata är vanlig i vätar med periodvis blöt kalkgyttja.

I samma miljö finner man ofta vanlig sumpförgätmigej Myosotis laxa subsp. caespitosa