Öland i vinterskrud

Vintern har Öland i ett järngrepp, -10 grader och 30 cm snö. Vid Bläsinge hamn 30 salskrakar som dök i det isiga vattnet. Syd Smedby tryckte sex rapphöns i snön. Ost Solberga åt en ung havsörn på ett djupfryst harkadaver ivrigt påhejad av några kråkor. I Degerhamn stod en gråhäger nästan fastfrusen vid isranden.  I Gräsgårds hamn hade havet spolat över piren och gett upphov till isskulpturer. Varje kväll har vi besök i vår trädgård av ett rådjur som äter fågelfrö som pilfinkar och gråsparvar sprätt ner från fröautomaten.

Gräsgårds hamn-13 Gräsgårds hamn-4