Öländska kryptogamer/svampar nu på Artportalen

Som ni kanske märkt har äntligen ÖBF´s databas över sällsynta och hotade kryptogamer/svampar blivit tillgänglig på Artportalen. Igår lades närmare 7.000 uppgifter in och resterande ca 1.500 kommer in de närmaste dagarna.

Fortfarande återstår den stora mängden av “övriga arter” insamlade inom “Ölands svampflora” och andra specialinventeringar (trol. ca 70.000 uppgifter!!) så om någon har extra arbetslust så ta kontakt med undertecknad!

Det är ett enormt arbete nedlagt men säkerligen har det insmugit sig ett och annat fel. Jag ber därför alla som kan och har lust och möjlighet att kritiskt använda och undersöka materialet via artportalen. Om ni hittar fel (koordinater som hamnat galet etc. etc.) är jag tacksam för påpekanden så ska jag gå in och administrera det hela så fort jag hinner.

Skrivet av Tommy Knutsson