Österskog – en vandring i Mittlandsskogen

Österskog mellan Buserum och Smedsgärde tillhör Eriksöre by. Här bodde och brukade man jorden vilket ruinerna numera minner om, framtill i bilden den gamla jordkällaren.
Den gamla ladugården vars ena gavel störtat ihop.
Korna måste ha varit småväxta för att få plats i dessa stenbås.
Utsikt från ladugården, den tidens TV?
Den gamla slipstenen där liar har vässats.
Ingången till jordkällaren.
Inuti jordkällaren, vilket fantastiskt jobb för att fixa taket som idag bär upp tyngden av flera halvstora lönnar.
Hela området täcks numera av vintergröna Vinca minor.
Vintergröna med den gamla brunnen i bakgrunden.
Vi lämnar Österskog och går tillbaka längs den väg som röjts fram av Thorsten Jansson. Går att nå Österskog både från Hildeborg, Smedsgärde eller som vi gjorde från Buserum.