Program

 

Söndag 17/6
De vilda blommornas dag.
Vandring i Borge hage NR och på slottsalvaret.
Samling vid parkeringen till Solliden/Kaffetorpet kl. 10.00. Medtag fika.
Vandring på ca. 3 km med en brant stigning uppför Landborgen.
Ledare: Ulla-Britt Andersson

Söndag 1/7
Möt alvarets växter.
Samling på P-platsen vid Möckelmossen kl. 10.00. Medtag fika.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.

Lördag 4/8
Växter på havsstränder.
Samling vid parkeringen nära havet vid Sandbyborg kl. 10.00. Nedfart på traktorväg ca 1 km söder om Södra Sandby. Lätt vandring utmed havet. Medtag fika.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.

September
Beroende på tillgången på svamp kommer någon exkursion att hållas en helg med Tommy Knutsson som ledare. Anmäl ditt intresse för att delta genom att ringa Ulla-Britt Andersson 070-536 78 36 eller läs på vår hemsida www.ölandsflora.se

 

För samtliga exkursioner: ta med matsäck, bra skor och räkna med en viss promenad.

Vill du delta i spontana exkursioner och inventeringar? (gäller främst dig som inte har konto på Facebook). Anmäl dig genom att skicka  e-post till thomas.gunnarsson.oland@gmail.com