Program maj – september 2019

Lördag 6/4
Vårblommor runt Runstens kyrka, kort promenad.
Samling vid kyrkan kl. 10.00. Medtag fika.

Lördag 13/4
Upptaktsmöte om floraväkteri 2019. Vi går igenom några växter som behöver vårt fokus under året och visar också hur Artportalen fungerar.
Tid: 10.00.Plats: Ölands Folkhögskola

Lördag 11/5
Vårexkursion till Karum NR. Samling vid parkeringen i Karums by kl. 10.00. Medtag fika. Vandring ca 3 km.
Ledare: Ulla-Britt Andersson

Söndag 16/6
De vilda blommornas dag. Vandring på alvaret ca 4 km. Medtag fika. Samling kl. 10.00 vid parkeringen norr om vägen, ca 1 km väster om informationscentrum vid Möckelmossen. Vägbeskrivning: Sväng österut i Resmo mot Stenåsa och kör drygt 3,5 km. Alternativt sväng västerut i Stora Brunneby och kör drygt 6 km. Ledare: Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson

Lördag 13/7
Albrunna kalkstensbrott. Vi går en vandring över alvaret och runt det gamla kalkstensbrottet och det numera nedlagda stora brottet. Samling Albrunna torg kl. 10.00. Liten parkering öster om vägen ca 3 km söder om avtaget till Degerhamn. Medtag fika.
Ledare: Ulla-Britt Andersson

Lördag 17/8
Exkursion till stranden väster om Ekerums golfbana. Vi går någon av de slingor som gjorts iordning i området. Medtag fika. Samling kl. 10.00 i norra delen av Rälla Tall, strax väster om Rälla gård. Sväng västerut på liten skogsväg (skylt ”Bilverkstad”) alldeles söder om refugen i Rälla-krysset. Ledare: Ulla-Britt Andersson

September
Om svamptillgången är god annonseras exkursion. Håll utkik på hemsidan och i Facebook-gruppen.

För samtliga exkursioner: ta med matsäck, bra skor och räkna med en viss promenad.