Program oktober- december 2019

Söndag 13/10
Spännande mossor på norra Öland. Samling vid Sandviks kvarn kl. 10.00 Ledare: Crister Albinsson. Medtag matsäck.
Samarrangemang med Ölands naturskyddsförening.

Oktober/november
Exkursion med inriktning på vinterståndare. Titta på hemsidan eller Facebook för information var och när.

Oktober/november
Om hösten är lämpliga och jordstjärnor dyker upp planeras en exkursion till någon lämplig lokal. Titta på hemsidan eller Facebook för information var och när.

Onsdag 11/12
Årets fynd 2019
Medtag belägg eller bilder på USB-minne. Föreningen bjuder på kaffe/te och pepparkakor. Föreningen har mottagit diverse, främst botaniska litteratur. Under mötet kommer böckerna att finnas på plats och det finns möjlighet för intresserade att få dem utan kostnad.
Plats: Ölands Folkhögskola i Skogsby. Tid: 19.00

För samtliga exkursioner: ta med matsäck, bra skor och räkna med en viss promenad.