Program december 2020 – oktober 2021

Torsdag 10/12
Årets fynd. Aktiviteten är inställd med tanke på smittoläget i landet.

Lördag 10/4
Lökväxter och annat i Vickleby. Samling på parkeringen öster om Vickleby kyrka kl. 10.00. Kort vandring.
Ledare: Ulla-Britt Andersson för samtliga exkursioner.

Söndag 25/4
Beijershamn och Vicklebyskogen. Samling på parkeringen vid Beijershamn kl. 10.00. Medtag även kikare.

Lördag 15/5
Alvarvandring från Gösslunda och norrut. Samling vid p-platsen strax norr avtaget till Gösslunda by kl. 10.00.
Inställt till vidare p.g.a. de skärpta Coronarestriktionerna i Kalmar län.

Söndag 30/5
Halltorps hage. Samling vid parkeringen till hagen (vid mobilmasten ca 250 m från havet) kl. 10.00. Grova skor eller stövlar.
Inställt till vidare p.g.a. de skärpta Coronarestriktionerna i Kalmar län.

Torsdag 10/6
Årsmöte. Plats: Ölands Folkhögskola, Skogsby. Tid: 19.00.
För dagordning se www.ölandsflora.se

Lördag 12/6
Lindreservatet. Samling 11.00. Kör mot Byxelkrok via Torp. Ca 1 km innan Byxlekrok visar en liten skylt norrut mot Naturreservatet. Kör 200 m, sväng höger och fortsätt ytterligare 700 m till p-plats.

Söndag 20/6
De vilda blommornas dag. Exkursion till alvaret runt Tornrör. Samling kl. 10.00 vid p-plats Skarpa Alby. Betesdjur i fållan.

Lördag 7/8
Grindmossen, vi går runt våtmarken. Samling kl. 10.00 vid parkeringen Vanserums malm vid Grindmossevägen.

Lördag 4/9
Stränder på östra Öland. Samling kl. 10.00 på parkeringen Stenåsabadet. Stövlar ett måste.

Lördag 9/10
Gråborg, vinterståndare och träd. Samling kl. 10.00 på Gråborgs parkering.

För samtliga exkursioner gäller de regler som utfärdats av myndigheter för att förhindra smittspridning.
Medtag fika
Anpassa kläder och skodon efter väderläget.
Vandringarna är lätta men ofta går vi 5–6 km om inte annat anges.