Program mars – maj 2020

Söndag 15/3
Knoppar på träd och buskar. Vi tränar oss på att artbestämma knoppar och annat som kommer i vår väg. Stövlar kan behövas. Medtag fika.
Samling kl. 10.00 vid parkeringen till Ismantorps borg.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.

Onsdag 25/3
Årsmöte på Ölands Folkhögskola kl. 19.00. Se dagordning i Krutbrännaren 2019-3. ÖBF bjuder på fika.

Lördag 18/4
Vårblommor i ett öländskt hässle. Vi vandrar ca. 6 km från Gråborg via Jordtorpsåsen och tillbaka. Stövlar kan behövas. Medtag fika.
Samling kl. 10.00 vid Gråborgs parkering.
Ledare: Ulla-Britt Andersson

Lördag 23/5
Exkursion till Hörninge mosse NV. I Köpingsvik (ca. 300 m NO om kyrkan) svänger du österut och följer skyltar mot Egby. Efter ca. 3 km kommer du till Öjkroken och följer då skyltar åt höger mot Hörninge mosse NV. Kör på den gamla banvallen ca. 600 m fram till parkeringen.
Vandring på ca. 2 km i artrika, delvis blöta marker. Medtag fika.
Samling kl. 10.00 vid parkeringen Hörninge mosse NV.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.

För samtliga exkursioner: ta med matsäck, bra skor och räkna med en viss promenad.