Sensommar på Öland

Nu när tillfälliga besökare börjar lämna Öland, både de med två ben och de med vingar, så blommar en del växter som bäst.

Gullborste Galatella linosyris växer ofta i kanten till lite friskare alvarmark, helst ska inte betet vara för hårt. Finns i Norden bara på Öland & Gotland.
Slåtterblomma Parnassia palustris och sumpgentiana Gentianella uliginosa växer ofta tillsammans i tuviga, betade friskängar.
Liksom andra i släktet blommar stenmalört Artemisia rupestris sent på säsongen. Den är en kontinental stäppväxt (södra Sibirien) med västliga utpostlokaler på Öland & Gotland.