Sipporna på marken…

I denna ljuvliga tid kan man sjunga som Povel Ramel.

Besök gärna Betängen, skogsdungen belägen ca 1 km in på vägen mot Kalkstad. Slåtterängarna restaureras av Torslunda hembygdsförening. Att det kan finnas så många olika nyanser på blåsippor! I den rika lövskogen finns det en del ganska grova vresalmar. Träden har plankrötter och de är så nära man kan komma känslan av regnskogsträd i Sverige. Vid ruinerna av järnåldersbyn Gamla Skogsby blommade hålnunneört.

I hässlena längs vandringsleden Gråborg-Jordtorpsåsen blommadeBetängen-1 Betängen-19 vätteros snyggt och årets första murkla tittade upp (rund toppmurkla).