Slånen skummar över Öland

Det är slåntid på Öland. Varenda stenmur kläs in av skummande drivor av vita blommar. I bakgrunden blommande skogslönn som lyser i gulgrönt.
Ibland blir det som en vit vägg när stenmuren röjts fram och slånkvistar huggits av.
Slån och ett solitärträd som står kvar mellan åkrarna.
Göken gal i norr, hoppas inte att han blir sannspådd.