Sommaren går in på slutspurten

Vid Bödakusten östra har talltrollen för länge sedan förstenats vid någon soluppgång. Åk ner vid Fagerrör eller Homrevet och gå bland tallarna på de igenväxande sanddynerna. Men vänta några dagar så turisterna hinner bege sig hemåt.
Sand life Fagerrör-14-Redigera
Sand life Byerum-12

Nu börjar det bli höstkänning men ännu blommar vägkanterna med cikoria Cichorium intybus, vildmorot Daucus carota subsp. carota och palsternacka Pastinaca sativa.
Vägkant-9

På alvarmarken är det backtimjan Thymus serpyllum, stor fetknopp Sedum rupestre, praktbrunört Prunella grandiflora och liten blåklocka Campanula rotundifolia som står för fägringen.
Liten blåklocka-1
Liten blåklocka-8Praktbrunört-26

En del åkerogräs kan fortfarande ses såsom spjutsporre Kickxia elatine, åkerveronika Veronica agrestis och åkermadd Sherardia arvensis.
Spjutsporre-23
Åkerveronika-1
akaermadd