Stränderna lockar

Så här på sensommaren är det lämpligt att besöka stränder längs Ölands långa kust. Många växter är i sin bästa blomning. Samtliga foton: Thomas Gunnarsson

Saltört Suaeda maritima bildar ett mönster som påminner om ormstjärnor.
Torrlagd havsbotten, Södvikens naturreservat.
Baltisk strandmalört Artemisia maritima subsp. humifusa bildar välluktande mattor.
Södvikens naturreservat.
Saltmålla Halimione pedunculata har goda förekomster vid Södvikens NR.
Glasört Salicornia europaea är vittutbredd vid Södvikens NR.
Havsnarv Spergularia media är ganska ovanlig på Öland. Tydligt mer storblommig än släktingen saltnarv S. marina. Södvikens NR.
Havssälting Triglochin maritima vid Södvikens NR.
Gatrödtoppa Odontites vulgaris  är en halvparasitisk växt som blommar nu, Södvikens NR.