Strömstare i Frösslundabäcken

I väntan på våren gick vi längs Frösslundabäcken och fick se en strömstare som dök i vattnet. Den satt på en sten i bäcken och sjöng. Men nog verkar den vara en badkruka för den satt och knixade länge och kikade ner i vattnet innan den vågade dyka ner efter husmaskar. Vinterståndare av ängsskära och långsvingel var det enda botaniska värt att nämna. Nu måste snart snön smälta så att Strömstare-1Strömstare-3lökväxterna kommer igång!