Sumpskog med Daphne

Längs Mörbylångaleden, från Lenstad NV till Kåtorp, utbreder sig en härlig lövskog på ömse sidor av vägen. Gott om blommande tibast i sumpskogen. Man kan gå till Lenstads fornborg längs en röjd stig. Blommande blåsippor i alla färger, utslagna vitsippor och även en utslagen gulsippa hittades. Lungört blommade fint liksom enstaka vätteros. På ett upplag av halm med dolda pinnar växte de största röda vårskålar som jag sett. Även den gamla järnvägsvallen ansluter och leder åt VNV genom ett härligt, sumpigt parti av skogen med flera grova vresalmar. Öronbedövande fågelsång av alla de slag där hedersomnämnande går till bofink, taltrast, rödvingetrast, rödhake och gärdsmyg. Sumpskog-2 Mörk lungört-3 2014-03-23-20.57.32 ZS PMax Tibast-24