Svampens dag

Söndagen 2 september var det Svampens dag över hela Sverige. Tommy Knutsson ledde en liten tapper skara på ett snustorrt Öland. Vid nedfarten till Haga Park på det “välsnaggade” gravfältet fann vi en hygroskopisk jordstjärna på två ställen. Den är inte artbestämd ännu med det är endera rulljordstjärna eller blomjordstjärna, I en enbuske fanns ett slitet ex. av kamjordstjärna (se bild, inte tagen idag).

1 comment for “Svampens dag

Comments are closed.