Svamphöst på Öland

Svamphösten på Öland har varit torr vilket inte gynnat de flesta. Men några trevliga bekantskaper finns alltid.

Läderboll-7-Redigera

Läderboll Mycenastrum corium, en ovanlig röksvamp som växer på kalkrika, kvävepåverkade lokaler med slitet växttäcke. Lägg märke till den tjocka väggen vilket gett det svenska namnet. Rödlistad i kategori NT (nära hotad).

 

Skålröksvamp-3

Skålröksvamp Lycoperdon utriforme i olika stadier. Svampen växer på en fårbetad ljunghed på urlakad sand.

 

2015-10-05-23.00.19 ZS retouched

Igelkottröksvamp Lycoperdon echinatum i en avenboksskog. Man förstår hur namnet har uppkommit. Ovanlig på Öland med endast ett par kända lokaler.

 

2015-10-04-19.18.20 ZS retouched-3

Slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme där det yttre lagret håller på att ramla av. Växer främst i betade hassellundar men även funnen i mer öppen mark. Ovanlig och rödlistad VU (sårbar).

 

2015-10-02-23.20.09 ZS retouched-2

Djävulssopp Boletus satanas är en mytomspunnen svamp. Svagt giftig men varför ska man äta denna vackra svamp? Växer på Öland i betade hasselundar med ek. Rödlistad EN (starkt hotad).