Svarta tungor ur marken

Jordtungor verkar ha ett mycket bra år på Öland. De finns i varenda välbetad fålla. Synd att de är så svåra att skilja åt. För säker artbestämning behöver man göra preparat ochblommor nov 2014 granska i mikroskop.
Jordstjärnor och stjälkröksvampar har sin bästa säsong nu. Öland är ett utmärkt ställe att studera dem på. Av Sveriges 21 arter jordstjärnor är 19 funna på Öland. Och när det gäller stjälkröksvamp är samtliga kända arter (sex till antalet) funna på Öland.
Så vad väntar du på? Ut och leta så kan du göra fina fynd.
Många kärlväxter blommar fortfarande. Inte mindre än 120 taxa har vi noterat i blom ute i “det fria” under november månad.

Geastrum pseudolimbatum-1
Stäppjordstjärna Geastrum pseudolimbatum i olika utvecklingsstadier, syd Åkerby. Lägg märke till att de äldre fruktkropparna är något hygroskopiska

Geastrum pseudolimbatum-2
Stäppjordstjärna Geastrum pseudolimbatum som har en “segerhuva” kvar över rökbollen.

Trichoglossum hirsutum-1
Hårig jordtunga Trichoglossum hirsutum syd Bjärbybadet

Microglossum fuscorubens-1
Microglossum fuscorubens syd Bjärbybadet

Tulostoma melanocyklum---1
Mörk stjälkröksvamp Tulostoma melanocyklum syd Gårdby

Geoglossum glutinosum-1
Slemjordtunga Geoglossum glutinosum Beijershamn