Tända ljus i Bödaskogen

I vägkanterna på nordligaste Öland står nu ståtliga exemplar av vit skogslilja Cephalanthera longifolia. Kanske inte så lätt att se att det är en orkidé och fridlyst, se men inte röra!

Vit skogslilja-6

En annan orkidé är korallrot Corallorhiza trifida som man kan finna i sumpskogar på främst norra delen av Öland.
Korallrot-15

Ståtlig som få är storviol Viola elatior. Plötsligt står den upp till 50 cm höga violen i lövskogskanten, precis där fuktängen tar vid. Finns i Norden endast på Öland.
Storviol-1

Som ur en tecknad film ser ögonpyrola Moneses uniflora ut. De doftande blommorna kan man finna i äldre barrskogar.
Ögonpyrola-2

Märklig är dvärgkämpar Plantago tenuiflora. Växer i periodvis översvämmade små svackor på alvarmarken. Närmast växtplatser finns på den ungerska pustan.
Dvärgkämpar-4