Tovsippan vid Resmo

Strax söder om vägskälet och krukmakeriet i Resmo blommar tovsippan som allra bäst. Den har funnits på platsen sedan mitten av 1970-talet. Förr var den Ölands landskapsblomma men är numera ersatt av ölandssolvändan. Men visst är tovsippan vacker och inte ovanlig i trädgårdsodling varifrån Tovsippa-13 Tovsippa-25den relativt lätt kan sprida sig ut i naturen. Vissa kloner har fyllda blommor.