Vad ruderatmarker och vattenhål kan erbjuda

På områden med jordtippar kan ni träna er på att artbestämma olika mållor. Öster återvinningsstationen i Färjestaden finns en jordtipp som kommunen sköter. Där växer just nu bl.a. blå-röd-lönn- och fiskmålla. På kanten av den lilla dammen finns gott om flockarun.

I något näringspåverkade vattenhål/diken kan röd andmat hittas. Denna art som först under senare år uppmärksammas på Öland har en annan grön nyans än liten andmat. Bladskivans ovansida har en rad med papiller (syns åtminstone på en del individer), undersidan blir lite rödaktig med tiden och på höstkanten bildar den turioner (övervintringsskott). Röd andmat-1 Fiskmålla-2 Blåmålla-1 Flockarun