Vårblommor på Öland

Våradonis Adonis vernalis Albrunna lund
Vårstjärna Scilla forbesii Södra Möckleby kyrka
Nagelört Draba verna alunskifferhögar vid Degerhamn
Blåsippa Hepatica nobilis Betängen, mellan Skogsby och Kalkstad