Våren tuffar på…

Det har varit några bakslag för våren men förhoppningsvis är vi nu på rätt spår. Orkidéerna har tagit stryk av torkan och kylan. Adam och Eva har knappt kommit upp ur bladrosetten medan Sankt Pers nycklar och göknycklar klarat sig lite bättre.

Sankt Pers nycklar Orchis mascula, detta exemplar med fläckade blad.

 

Små och knubbiga är göknycklar Anacamptis morio.

 

På alvarmarken blommar en hel del vitblommiga arter som kan vålla huvudbry. Här kommer först en kvartett.

Vårskärvfrö Noccaea perfoliata är en av de tidigblommande växterna

 

Den kala varianten kalktrav Arabis hirsuta var. glaberrima är vanlig på alvarmark

 

Och här den håriga varianten vanlig lundtrav Arabis hirsuta var. hirsuta

 

Mandelblomma Saxifraga granulata med snövita blommor.

 

Andra växter på alvaret är

Småfingerört Potentilla verna som gör att delar av alvaret lyser i gult.

 

På fuktiga mark med tunt jordtäcke kan råttsvans Myosurus minimus slå till

 

Grusviva Androsace septentrionalis här i en stjälklös variant

 

På Öland är fortfarande kattfot Antennaria dioica vanlig

 

Delvis förbisedd är vårklynne Valerianella locusta som växer på lite störd mark

 

I ädellövskogen blommar

tandrot Cardamine bulbifera

 

och vårärt Lathyrus vernus