Vinter som mer liknar vår

Hittills har vintern mer liknat vår och någon metrologisk vinter har vi inte ännu på Öland. Blåsippor, hassel och tibast blommar i januari. I trädgårdarna har både snödroppar och vintergäck slagit ut. Dags att putsa luppen och ge sig ut i fält.

Så här utslagen tibast med begynnande blad ser man först i slutet av februari. Rapportera gärna dina fynd av tibast på www.artportalen.se
Först i slutet av mars blir blomningen av blåsippor mer allmän. Här en bild från Betängen (Rune Jons äng) på vägen mellan Skogsby och Kalkstad.
Turkisk snödroppe Galanthus elwesii är den första mer allmänna arten i släktet som går i blom. Gröna teckningar både upptill och nertill på de inre kalkbladen, ibland kan de flyta samman. Hur du skiljer olika snödroppar kan du läsa om i nummer 3 av krutbrännaren 2015 som finns uppladdad under fliken “Krutbrännaren”. Rapportera gärna fynd av förvildade bestånd. Klarar du inte att artbestämma dem så ta en foto där man ser blomman tydligt och ett annat där man ser bladen i sin helhet.
Hittar du vintergäck med finflikade blad kan det vara turkisk vintergäck Eranthis cilicica. Det är omtvistat om det är en egen art, skild från vintergäck E. hyemalis. Vi har kallat dem turkisk vintergäck om bestånden mer enhetligt ser ut så här. Som du kanske ser är blomfärgen också lite mer åt citrongul och stjälken är ofta röd nertill. Fota och rapportera även om du ser denna typ av vintergäck.