Vinterbotanik

Inte behöver botaniken ligga nere fast det enligt almanackan är vinter. Vissa arter kan vara lättare att finna denna tid på året och kan du dina vinterståndare och bladrosetter så går det det att artbestämma en del av det du finner.

Skogsklematis Clematis vitalba vid nedgången till Kaffetorpet, Borga hage NR.
Vingloka Smyrnium perfoliatum hittades som ny för Öland dagen innan nyårsafton 2020 längs bygatan i Kastlösa.
Besök till herbariet i Oskarshamn med detta poetiska belägg, tyvärr inte från Öland.
Skogskorn Hordelymus europaeus inventeras med fördel under vintern, detta fynd vid Solliden, Räpplinge socken.
Vit stjälkröksvamp Tulostoma niveum en av de vintersvampar det går att inventera nu. Leta på mossklädda kalkstensmurar.
Ärttörne Ulex europaeus blommar på vintern, förvildad på Öland och lång kontinuitet på flera av sina lokaler.

Jordstjärnor är som bäst under vintern, här kragjordstjärna Geastrum michelianum i en rik granskog, Högsrum socken.
Avslutningsvis en dagsfärsk bild 23 januari 2021 från Sandbyborg när hav och himmel går ihop.