Vitsippor i alla former

Hans Lindström Färjestaden har lagt märke till den stora variationen mellan vitsippor och skickat några bilder tagna i Uppsala. Vitsippan är känd för att ha många olika genetiska varianter som uppstått genom mutationer. Dessa blir lätt kvar i naturen eftersom de kan sprida sig vegetativt. Vill man fördjupa sig i vitsippornas genetik kan man studera en artikel som publicerades i Svensk Botanisk Tidskrift, häfte 4, 1996: “Homeotiska mutanter kastar nytt ljus över blommorfologin hos vitsippa, Anemone nemorosa” av Mats Svensson.

Vitsippa-1 Vitsippa-2 Vitsippa-3 Vitsippa-4