Jordstjärnor börjar dyka upp

Äntligen börjar det dyka upp lite jordstjärnor. Dessa spännande svampar indikerar ofta intressanta miljöer med andra ovanliga svampar, växter och insekter. Hösten är höjdpunkten för dessa buksvampar=gasteromyceter som är bestämbara under en stor del av säsongen. De utvecklar sina sporer…

Växtåret går mot sitt slut

Växterna börjar förbereda sig för vintern men fortfarande kan man se många i blom. Under hösten har den endemiska alvarklofibbla Crepis tectorum subsp. pumila blommat i sällan skådat antal. Dess normala blomningstid är i månadsskiftet maj-juni. Höstens värme och regn…

Vinterbotanik

Inte behöver botaniken ligga nere fast det enligt almanackan är vinter. Vissa arter kan vara lättare att finna denna tid på året och kan du dina vinterståndare och bladrosetter så går det det att artbestämma en del av det du…

Stränderna lockar

Så här på sensommaren är det lämpligt att besöka stränder längs Ölands långa kust. Många växter är i sin bästa blomning. Samtliga foton: Thomas Gunnarsson