Daily Archives: 2013-09-13

Sensommar på Öland

Stora alvaret tillhör nu blommande gullborste och trumpetande tranor. Men ännu blommar sumpgentiana, ävjebrodd, kalkkrassing och ölandstok. Med lite tur (om du inte har arachnofobia) kan du finna getingspindel i fuktängar där de vävt sitt typiska nät. Röd näckros blommar…