Monthly Archives: oktober 2021

Jordstjärnor börjar dyka upp

Äntligen börjar det dyka upp lite jordstjärnor. Dessa spännande svampar indikerar ofta intressanta miljöer med andra ovanliga svampar, växter och insekter. Hösten är höjdpunkten för dessa buksvampar=gasteromyceter som är bestämbara under en stor del av säsongen. De utvecklar sina sporer…

Växtåret går mot sitt slut

Växterna börjar förbereda sig för vintern men fortfarande kan man se många i blom. Under hösten har den endemiska alvarklofibbla Crepis tectorum subsp. pumila blommat i sällan skådat antal. Dess normala blomningstid är i månadsskiftet maj-juni. Höstens värme och regn…